.

Loving environment -but punishing fashion? || Ympäristön rakastamista -mutta muodin rankaisemista?

Loving environment -but punishing fashion? || Ympäristön rakastamista -mutta muodin rankaisemista?
0

You know the feeling when you are just so in love with that one thing?

That one thing that helped you discover yourself and impressing yourself more openly and boldly -gave you the peace of mind and a way to escape from that hell you were living. To me, fashion is that thing. It gave me my voice. Some of you may think that fashion is this one a-hole and that’s it’s only shallow -making people wanting to hate environment with their actions and hating themselves for feeling pressured to fit in, in a cruel world of fashion. But for me, it’s never been like that.

Let me explain.


Tiedätkö sen tunteen, kun olet niin rakastunut siihen yhteen juttuun?

Siihen juttuun, joka auttoi sua löytämään itsesi ja ilmaisemaan itseäsi avoimemmin ja rohkeammin -antoi mielenrauhan ja keinon paeta siitä helvetistä, jota jouduit elämään päivästä toiseen. Mulle se juttu on muoti. Muoti antoi mulle ääneni. Jotkut teistä saattavat pitää muotia sinä yhtenä persläpenä, joka on vain pinnallista -saaden ihmiset tuhoamaan ympäristöä teoillaan sekä inhoamaan itseään kaikkien niiden paineiden vuoksi siinä julmassa muodin maailmassa. Mutta mulle, muoti ei ole koskaan ollut sitä.

Antakaapas, kun selitän.

 

What fashion means to me

To me, the whole world of fashion has always been like a dream getaway. I got to put all that darkness (that I talked about HERE) to create something beautiful. I also found myself through fashion; it was THE THING that made me shine and something I’ve always felt passionate for. I can actually say that fashion empowered me to be a bold one and have the courage to be able to dream big.

This is how much fashion means to me. It’s not only the things I wear, but it’s also a state of mind. It’s the powerful feeling when you are empowered: realizing you are worthy.
Being boldly, proudly and honestly the person you really are -owning yourself.  And expressing that state of mind through style -giving other people the positive vibes.


Mitä muoti minulle merkitsee

Mulle se sama muotimaailma, josta ihmisillä saattaa olla edellä olevia käsityksiä, niin on aina ollut se unelmien pakomatka kaukomaille. Sain pusertaa sen kaiken pimeyden (josta puhuin TÄÄLLÄ) ja luoda jotain kaunista. Mä myös löysin itseni muodin kautta: se oli SE JUTTU mikä sai mut loistamaan sekä jotain, mihin koin aitoa intohimoa ja kutsumusta. Voisin oikeastaan todeta, että muoti voimaannutti mut olemaan tämä rohkea oman tieni kulkija sekä rohkaisi unelmoimaan isosti.

Näin paljon muoti merkitsee mulle. Se ei siis ole ainoastaan se juttu, miten pukeudun vaan se on myös mielentila. Se on voimakas tunne, kun tuntee olevansa voimaantunut: sitä ymmärtää, että on oikeasti arvokas. Olemalla rohkeasti, ylpeästi ja rehellisesti just se ihminen, joka on -tunnustaen itsensä. Sekä ilmaisemalla tätä mielentilaa tyylin välityksellä -antaen ihmisille posiitivia viboja.

The power as an influencer

How does my personal statement as a lover of the environment fits all of this? Especially when I do something like this as a living and possibly making the impact on other people’s decisions by recommending products and wardrobe updates?

The word, influencer, in itself, tells the story: I’m a role model -whether I like it or not. I have a real chance to affect people’s lives through my content -including affecting some level also what kind of consumers my readers are.  I myself have ordered some products my fellow colleagues have recommended -and notice all the time how my readers also click the links I offer and buy those.

That’s the reason why I carefully pick the brands I work with: I don’t recommend anything I don’t have a genuine interest in. And nowadays, I’m extra selective. Especially these heartbreaking news about environment made me hopeless and truly made me feel that power as an influencer -in good but also in bad.


Vaikutusvalta vaikuttajana

Entäs, mitenkä kaikki tämä muodin rakastaminen sopii yhteen sen mun ympäristöä rakastavan ja kunnioittavan asenteen kanssa? Eritoten, kun teen jotain tälläistä hyvinkin kaupallista työkseni, minkä välityksellä mahdollisesti vaikutan ihmisten valintoihin suositellessani tuotteita ja vaatekaappipäivityksiä?

Sana itsessään, vaikuttaja, kertoo stoorin: mä olen roolimalli -halusin mä sitä tai en. Mulla on oikea mahdollisuus vaikuttaa kanssaihmisten elämään sisältöni välityksellä -sisältäen jonkin tasoisen vaikutuksen myös siihen, millaisia mun lukijat ovat kuluttajina. Moon itse tilaillut tuotteita bloggaajakollegoiden suosituksesta -ja huomaan jatkuvasti, miten myös mun omat lukijani klikkailevat linkkejä ja ostavat niissä olevia tuotteita.

Siinä on se syy, että miksi valitsen huolella ne brändit joiden kanssa työskentelen: en suosittele yhtään mitään, johon mulla ei ole aitoa kiinnostusta. Ja nykyisin, mä olen extra selektiivinen. Eritoten näiden sydäntäsärkevien ympäristöä koskevien uutisten myötä, jotka saavat mut tuntemaan toivottomuutta sekä tuntemaan sen mun vaikutusvallan vaikuttajan roolissa -niin hyvässä, mutta myös pahassakin.

About loving the environment

I know that my blog isn’t a place for overconsuming the environment, but there are things I like to show here more.

I’ve pointed out how I love to do second-hand shopping (almost 90% of my wardrobe are bought as a second-hand) and done articles
of showing my second-hand finds. Well, now you will see those more often!

When scrolling back a couple of years, I thought that if I show my outfits (reminder: the first outfit article was posted this year after blogging here 7 fashionpoetryish years) then those should always be the different ones. Well, little did I know. There’s nothing boring -but more like practical and inspiring- than showing the almost-same outfit with a different twist on it. That’s why there will be more articles on how to use the same elements in different ways and how to rock that same skirt in several outfits.


Ympäristön rakastamisesta

Tiedän, ettei mun blogini ole onneksi niitä pleissejä, jotka kehoittavat ylikuluttamaan ympäristöä, mutta on asioita joiden haluan näkyvän täällä enemmän.

Moon useasti osoittanut kuinka paljon rakastan second-handshoppailua (likimain 90% mun garderobin sisällöstä ovat ostettu käytettyinä) sekä julkaissut artikkeleita, joissa esittelen niitä. No, nyt tulette näkemään niitä entistä enemmän!

Kun scrollataan ajassa pari vuotta taaksepäin, niin ajattelin jos näyttäisin asujani (muistutus: ensimmäinen asupostaus julkaistiin tänä vuonna 7 fashionpoetrymaisen vuoden jälkeen) että niiden tulisi olla aina erilaisia keskenään. Noh, vähänpä tiesin. Nimittäin ei ole mitään tylsää -paremminkin enemmän käytännöllistä ja inspiroivaa- näyttää melkein-samaa asukokonaisuutta hieman erilaisella twistillä. Tämän vuoksi täällä tullaan näkemään enemmän artikkeleita, joissa samaa elementtiä hyödynnetään erilaisilla tavoilla ja miten vaikkapa rokata sillä samalla hameella läpi erilaisten asukokonaisuuksien.

My style philosophy

My personal style is quite versatile -sometimes I feel like going to the disco and at times it feels like a total blackout.

But still, you can notice that all the range of outfits are all very me. There are some basic elements that stick with me during the years with combining some trends that will speak to my style after that season has gone.

My style is very trendy, but if I actually invest in buying it -as a second-hand or another way- 
it means that I love it so much that I will have it in my closet after the trend has passed. The style also involves with time (as it should!) so I don’t get mad at myself if
something doesn’t stick with me. Instead, I recycle it so someone else will give it a better home.

My style is so far from a minimalist style (believe me, I sometimes wish it won’t) and some garderobe basics that other people swear by, don’t work with me at all
because those just don’t feel like me.  Someone may think that a basic black blazer is the one and, well, for me it’s a glitter one.
And because my style is versatile and I swear by Iris Apfel’s “More is more and less is a bore.” mindset, also my garderobe is quite large.


Tyylifilosofiastani

Mun henkilökohtainen tyylini on erittäin monipuolinen -joskus musta tuntuu kuin lähtisin diskoon, kun taas aika ajoin mua kiehtoo totaalinen blackout.

Siitä huolimatta kaikki asukokonaisuudet ovat erittäin mua. On tiettyjä peruselementtejä, jotka pysyvät vuodesta toiseen ja joita maustan trendeillä, jotka puhuttelevat tyyliäni myös sitten, kun sen sesonki on menneen talven lumia.

Mun tyyli on myös erittäin trendikäs, mutta jos oikeasti investoin jonkin trendin ostamiseen -käytettynä tai muuta kautta- niin se myös tarkoittaa, että ihastuin siihen niin palavasti,
että haluan pitää sen vaatekaapissani senkin jälkeen, kun kyseistä trendiä ei enää ole. Tyylihän kehittyy ajan myötä (kuten pitäisikin!) joten en vihastu itseeni, jos jokin juttu ei puhutellutkaan loppuun saakka. Sen sijaan, mä kierrätän sen jotta se päätyisi rakastavaan kotiin tai keksin uudelleenkäyttö mahdollisuuksia.

Tyylini on myös hyvin kaukana minimalistisesta (usko mua, että joskus todella toivon ettei olisi) ja jotkut vaatekaapin must-havet, joihin muut vannovat niin eivät takuulla toimi mun kohdallani sillä ne harvoin tuntuvat just omanlaiselta. Joku voi ajatella, että perus musta bleiseri on se juttu, kun taas mulle se on glitterinen versio siitä. Ja koska oma tyyli todella on monipuolinen ja vannon Iris Apfelin “Enemmän on enemmän ja vähemmän on tylsää.” mentaliteettin, niin myös mun garderobini on sen myötä melko kookas.

Recycling and thoughts about fast fashion brands

But I recycle. If I don’t use something often, it goes to the “to-recycle” pile.  I also take care of my garderobe’s treasures: plenty of my clothes has stuck with me since high school.
That’s almost 15 years now.

And no, most of those aren’t even from “the better brands” -actually just the other way round.  I’ve bought those from the evil-like fast fashion brands. And every time I end up wearing those, I get commendations (then you have to say that sorry, but this was bought from a children department… almost 15 years ago :D).

They aren’t all bad, you know? That polyester blouse might last hundreds of wash without losing it shine (very practical in a family with kids) and I truly think that sustainability is something that fast-fashion brands can achieve with working hard and true determination. I realize that it might sound naive but I do believe that for example, H&M can do better and secondly, many of the luxury brands have chosen to be silent -there were these fast-fashion chains are more open and transparent. And that’s kind of a great starting point, I think.

I recommend reading these articles: Forbes –  How H&M Is Striving to Become a Sustainable Fashion Brand, Retail Gazette – Kering and H&M crowned most sustainable fashion firms, Reuters – H&M says fashion can be cheap and ethical, Fashion United –  Zara and H&M leading the discussions about sustainability, says Launchmetrics study. 

Because personally, I think that making sustainable fashion more accessible (especially to low-income individuals and struggling families) is a wonderful thing. Plus, that cheap clothing could last a really long time -like several clothes of mine- with care.


Kierrättämistä ja ajatuksia pikamuodista

Mutta mä kierrätän. Jos en käytä jotain tarpeeksi usein, niin se päätyy kierrätyspinoon. Mä myös pidän huolta näistä mun garderobini aarteista: monet niistä ovat pysyneet urhollisesti mun rinnalla yläasteelta lähtien. Mikä tarkoittaa likimain 15 vuotta.

Ja ei, useimmat niistäkään eivät ole “paremmilta brändeiltä” -itseasiassa juuri päinvastoin. Moon ostanut ne juurikin niistä pahamaineisista pikamuotiliikkeistä. Silti, aina kun ne päätyvät ylleni, niin ne saavat kehuja (kerropa siinä sitten, että niin täähän on ostettu Seppälän lastenvaatepuolelta… kohta 15 vuotta sitten :D).

Nekään eivät ole aivan pahasta, tiedätkö? Se polyesterinen pusero saattaa kestää satoja pesuja ilman, että menettää loistonsa (äärimmäisen käytännöllistä näin lapsiperheessä) ja uskon oikeasti siihen, että myös pikamuotipuljut voivat saavuttaa vastuullisuutta työskentelemällä kovasti sen eteen ja omaamalla päämäärätietoisen asenteen. Voin olla naiivi, mutta uskon todella, että henkkamaukankin kaltainen ketju pystyy parempaan ja toisaalta monet luksusmerkit hiljenevät toimistaan -siinä missä juurikin nämä halpaketjut suosivat läpinäkyvyyttä. Se on sinänsä jo voitto minusta ja hyvä pohja alkaa rakentamaan kestävämpää bisnestä.

Suosittelen lukemaan nämä seuraavat artikkelit, jotka osittain puoltavat tätä näkemystä: Forbes – Miten H&M pyrkii vastuulliseksi brändiksi, Retail Gazette – Kering ja H&M kruunattiin vastuullisimmiksi muotiyrityksiksi, Reuters – H&M sanoo, että muoti voi olla halpaa ja eettistä, Fashion United – Zara ja H&M johtavat keskusteluja vastuullisuudesta, kertoo Launchmetrics tutkimus.

Henkilökohtaisesti uskon, että tekemällä vastuullisen muodin helpommin saataville (erityisesti vähävaraisimmille yksilöille ja perheille) on aidosti ihana asia. Plus, edullinen vaate voi oikeasti kestää pitkään -kuten useimmat omani- niistä huolehtimalla. Tällöin ne eivät päädy sinne roskiin kolmannella käyttökerralla.

A sustainable fashionista

I acknowledge that the fashion industry is one the most consuming areas and struggles to the environment.  But I also think that you can have both with better choices.
Loving fashion and loving environment -they can unite when you choose right and giving votes for the environment by making more sustainable choices.

My goal has been -still is- to be a sustainable fashionista.

To me, it means thinking twice when buying something. And I strongly think that you don’t have to OWN something in order to enjoy it! Making your wardrobe truthful for your style but making more sustainable choices that can rock with your style years after years. Recycling the clothes you don’t regularly wear. When wanting to buy something, thinking first that will you still wear it after one year.

And always checking is it possible to buy as a second-handed -often it is. And that way you can save the environment and your wallet too -a real win-win situation. And making those clothes last by taking good care of them –even the most sustainable choice wouldn’t last if you don’t take care of it.

Threating your clothes like friends -not as an enemy that you’re trying to get rid of as soon as possible.


Vastuullinen fashionista

Tiedostan, että muotiteollisuus on yksi eniten kuluttavimpia ympäristön kannalta. Mutta ajattelen myös, että meillä on mahdollisuus valita molemmat -kunhan me valitaan paremmin.
Muodin ja ympäristön rakastamista -ne kun voivat yhdistyä juuri sillä, että alamme valitsemaan paremmin ja äänestämään kestävämpien valintojemme kautta luonnon puolesta.

Yksi tavoitteistani on aina ollut -edelleen on- olla vastuullinen fashionista.

Mulle se tarkoittaa sitä, että mietin kahdesti ennen minkään ostamista. Ajatttelen vahvasti myös, että kaikkea ei tarvitse OMISTAA nauttiakseen niistä! Tekemällä vaatekaapin uskolliseksi tyylilleni tehden niitä kestävämpiä valintoja, jotka rokkaavat yhdessä tyylini kanssa vielä vuosien jälkeenkin. Kierrättäen vaatteita, joille ei ole säännöllistä käyttöä. Miettiessäni jonkin ostamista, niin funtsin ensin, että tulenko käyttämään sitä vielä vuodenkin päästä -olenko niin rakastunut siihen vaatteeseen vai onko se vain huumaa.

Ja aina ostaessani kartutan ihan ensimmäisenä käytetyt vaihtoehdot, joista yleensä ottaen lähes aina löytyy juuri se, mitä etsin. Samalla säästäen niin ympäristöä kuin pitkän penninkin -todellinen win-win tilanne siis. Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä on tietenkin se, että niistä vaatteista huolehtii -ne ekologisemmatkaan vaatteet kun eivät tule kestämään ellei niistä pidä hyvää huolta.

Kohdellen vaatteita kuin ystäviä -ei kuten vihollisia, joista haluat päästä äkkiä eroon uusien alta.

Fashion as an emotional thing

To me, style is an emotional thing.

The way I dress brings me real joy in life, makes me rock my body with confidence by helping to love my body and empower myself through fashion.
Someone might think that it’s embarrassing to introduce anything fashion-related and that I should feel terrible for doing it -especially after the whole environmental statement.
But the way I see it is that clothes nor fashion aren’t the enemies here, but people’s impassive attitude and reckless choices are.


Muodin henkinen puoli

Mulle tyyli on henkinen juttu.

Tapa miten pukeudun tuo mulle aitoa iloa elämässä, laittaa mut rokkaamaan vartaloani itsevarmuudella auttaen rakastamaan vartaloani sekä voimaannuttaa mut muodin kautta. Joku saattaa ehkä ajatella, että on lähinnä noloa esitellä mitään muotiin liittyvääkään ja, että mun kuuluisi tuntea mielipahaa siitä -etenkin tämän ympäristölausunnon jälkeen. Mutta se, miten mä asian näen on etteivät vaatteet tai muoti ole se vihollinen tässä, vaan vihollinen on ihmisten välinpitämätön asenne sekä vastuuttomat valinnat.

Sunset calm from The Fashion Poetry on Vimeo.

You don’t need to be perfectly green in order to help this precious planet

You don’t need to be perfectly green in order to help this precious planet we live in.

But everyone is obliged to do more. Starting to change that one choice a day for a more sustainable one and changing more habits day by day. No one is perfect and you don’t need to be all in or all out -the most important thing is that you start somewhere and do what you can.  And we all CAN do SO MANY things better.

I know I’m not perfectly green: there are plenty of things I’m doing wrong. But instead of getting crushed by the waves of a quilt (and believe me, there’s plenty because I’m quite an Earth empath and feeling Earth anxiety all the time…), I’ve chosen to focus on the good things I’m doing. Because there’s plenty of those too. For example, I don’t travel to across the globe, I use public conveyance, I don’t have a driving license (though I’m planning to get it because in the countryside you sometimes need it, but not planning on buying a car), I eat 90% plant-based foods and drinks and so many other things. 

But I also think that we do need also that quilt in order to help this planet –quilt makes us do better and this planet has got sick by our reckless choices. And we own to this planet to use that quilt for strive to progress that will help this planet. The choices we make don’t only affect the environment. It also affects us -we are the reason why the planet is so sick and EVERYONE of us SHOULD DO everything to save the planet but also save us -especially for our descendants.

Because there are so many things you and I can do even more.


Sun ei tarvitse olla täydellisesti vihreä auttaaksesi tätä kallisarvoista planeettaa

Sun ei tarvitse olla täydellisesti vihreä auttaaksesi tätä kallisarvoista planeettaa, jossa asumme.

Mutta jokainen on velvollinen tekemään enemmän. Aloittamalla tekemään sen yhden kestävämmän valinnan ja muuttaen tapojansa päivä päivältä. Kukaan ei ole täydellinen eikä tarvitsekaan olla joko kaikki tai ei mitään-asenteella liikkeellä. Kaikista tärkein juttu on se, että aloitat jostain ja teet mitä voit. Ja meistä jokainenhan KYKENEE tekemään MONIA asioita paremmin.

Tiedän, etten ole täydellisesti vihreä: on paljon asioita, joita teen väärin. Mutta sen sijaan, että murtuisin syyllisyyden aaltoihin (ja usko mua, että niitähän riittää sillä moon aika maapalloempaattinen ja tunnen maapalloahdistusta jatkuvasti), niin oon päättänyt keskittyä niihin hyviin asioihin, joita teen. Koska niitäkin on paljon. Esimerkiksi, en matkusta maapallon toiselle puolelle, hyödynnän julkisia kulkuneuvoja, en omista ajokorttia (tosin suunnittelen sen hankkimista sillä asun maaseudulla, jossa sitä joskus tarvitsee vaikkakaan en aio ostaa autoa), syön 90% kasvivoittoisia ruokia ja juomia sekä monia muita juttuja.

Mutta moon myös sitä mieltä, että me myös kipeästi tarvitaan noita syyllisyyden aaltoja auttaaksemme planeettaamme. Syyllisyys laittaa meidät muuttamaan asioita ja tämä planeetta on sairas vastuuttomien valintojemme seurauksena. Me olemme velvollisia käyttämään sitä syyllisyyttä puskeaksemme kohti edistystä, joka auttaa tätä palloa. Valinnat joita teemme eivät ainoastaan vaikuta ympäristöön, ne vaikuttavat myös meihin. Ja JOKAISEN PITÄÄ tehdä kaikkensa niin pelastaakseen tämän pallon, mutta myös pelastaakseen jokaisen meistä -jälkipolvista nyt puhumattakaan.

Koska on vielä paljon asioita, joita niin sinä kuin minäkin voin tehdä enemmän.

Learning how to be a more sustainable fashionista with The Fashion Poetry

And starting to do more sustainable fashion articles is one of those! This will not be a 100% eco-friendly place but I want to show more also here,
why I really love the environment and what I do and have done for so many years already towards a better planet.

Welcome to the new age of The Fashion Poetry where you learn how to be a more sustainable fashionista
-but where you are still allowed to love fashion! ❤️


Opettelemista olemaan vastuullisempi fashionista yhdessä The Fashion Poetryn kanssa

Ja kestävien muotiartikkeleiden kirjoittaminen yhä enenevissä määrin on yksi niistä! Tämä ei tule olemaan 100% ekoystävällinen pleissi, mutta haluan näyttää myös enemmän blogin puolella syitä miksi rakastan ympäristöä ja mitä teen sekä olen jo vuosikaudet tehnyt parempivointisemman maapallon eteen.

Tervetuloa The Fashion Poetryn uuteen aikakauteen, jossa opetellaan olemaan vastuullisempi fashionista
-mutta jossa on edelleen lupa rakastaa muotia! ❤️

What are your feelings about the environment?
Can the environment and fashion pull together?
Share your tips on how to be a more sustainable fashionista ❤️

Can the environment and fashion unite? Come and share your thoughts with @Fashion_Poetry about this! Your tips on how to be a more sustainable fashionista are also very welcome! ❤️ Click To Tweet

 

Mitä tunteita ympäristöasiat herättävät sussa?
Voivatko ympäristö ja muoti vetää yhtä köyttä?
Jaa sun parhaimmat vinkkisi siihen, miten olla vastuullisempi fashionista ❤️

Voivatko ympäristö ja muoti vetää yhtä köyttä? Tule jakamaan ajatuksesi @Fashion_Poetry :n kanssa! Vinkkisi siihen, miten olla vastuullisempi fashionista ovat myös tervetulleita! ❤️ Click To Tweet

Want more? Be sure to check out the Fashion Poetry on:
Janoatko lisää inspiraatiota? Seuraa The Fashion Poetryä:
Bloglovin’, Facebook, Instagram, Pinterest & Twitter

Was this post helpful?

Follow:
Empower your friend | Voimaannuta ystävääsi:

28 Comments

 1. October 29, 2018 / 8:20 PM

  Mielenkiintoinen postaus! Itsekin poden välillä huonoa omaatuntoa siitä, että minulla tulee ostettua vaatteita pikamuotiliikkeistä-muihin kun ei oikeastaan opiskelijana ole varaa. Mutta tosiaan minultakin löytyy vaatteita, jotka on ostettu juurikin pikamuotiliikkeistä, mutta jotka ovat palvelleet jo useamman vuoden. Ja tosiaan, hiljaa hyvä tulee, pienetkin teot ympäristön säästämiseksi ovat tärkeitä.

  0
  • With love & style | Rakkaudella & tyylillä, Mira
   Author
   November 1, 2018 / 3:08 PM

   Mukava kuulla, että herätti mielenkiintosi!😊 Ymmärrän paremmin kuin hyvin tuon finanssipuolen -itselleni ympäristön lisäksi suurin syy on juuri tuo budjettipuoli, että miksi suosin kierrätystä. Sitä kautta kun on tullut löydettyä paljon niitä high end-tuotteitakin sekä muuta nk. laadukkaampaa. Mutta ainakin omalle kohdalle on sattunut tuolta pikamuotiliikkeistäkin useimmiten juuri niitä vaatekappaleita, jotka palvelet edelleen vuosikausien jälkeenkin. Totta, pienistä puroista kasvaa suuri joki ja ne on juurikin ne pienet teot, jotka auttavat eniten -useimmiten, kun niitä on juuri helpoin toteuttaa.

   0
 2. October 29, 2018 / 8:41 PM

  Mielenkiintoinen kirjoitus. Itse ostan vaatteeni lähes aina käytettynä, juurikin niistä ympäristösyistä. Kirppareilta ja vintageshopeista löytyy laadukasta tavaraa, kunhan vaan jaksaa etsiä. Ja jokainen tekee ympäristön eteen vain sen, mikä tuntuu sopivalta. Niin että itelle jää hyvä omatunto ja kiva fiilis smile kierrättäminen on yksi hyvistä keinoista, joten siitä isot peukut sulle!

  0
  • With love & style | Rakkaudella & tyylillä, Mira
   Author
   November 1, 2018 / 3:15 PM

   Mukava kuulla, että kirjoitukseni herätti mielenkiinnon!😊 Täysin totta, second-handpleissit ovat varsinainen aarreaitta ja siksi onkin sääli, että esimerkiksi pienillä paikkakunnilla sisältö niissä ei ole välttämättä yhtä hyvää ja laadukasta (eikä myöskään edullista) kuin mitä isommissa kaupungeissa.

   Tuossa mä olen vähän toista mieltä: jokaisen kuuluu tehdä enemmän kuin vain se, että jäisi itselle kiva fiilis -karu fakta kun on se, että tuolla ajattelutavalla tämä maapallo ei ole enää entisensä jälkipolville. Kaikkien ei todellakaan tarvitse olla täydellisesti vihreitä, kuten kirjoitinkin, mutta jokainen on velvollinen tekemään kaikkensa eli parhaansa. Se tarkoittaa välillä myös niitä ei-niin-kivoja valintoja, mutta ei ole tarkoituskaan muuttaa koko elämää kerralla vaan päivä päivältä tehdä se yksi asia kestävämmin. Koska silloin myös jälkipolvilla on edes mahdollisuus siihen kivaan fiilikseen.

   0
  • With love & style | Rakkaudella & tyylillä, Mira
   Author
   November 1, 2018 / 3:17 PM

   Mahtava juttu!😊 Ne ovat kyllä melkoisia aarreaittoja 😍

   0
  • With love & style | Rakkaudella & tyylillä, Mira
   Author
   November 1, 2018 / 3:18 PM

   Kiitos paljon: nämä ovat kaikki ihan kännykällä otettuja, kun aina ei tule kameraa kannettua mukana 😊 Ja ovathan nämä kännykkäkuvatkin kivaa vaihtelua -kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä ollakseen upeita!😍

   0
 3. October 30, 2018 / 5:50 PM

  Kudos to you for trying to be more conscious. I too agree that we all could do more, it is something that i try to work on every day.

  0
  • With love & style | Rakkaudella & tyylillä, Mira
   Author
   November 1, 2018 / 3:26 PM

   A hearty thank you! I just want that this Earth will be a wonderful place for our descendants, my son, too and try to make more sustainable choices for that to come true ❤️ It’s a wonderful thing that you also work towards that, kudos to you too! ❤️

   0
 4. Nicole Raithel
  October 30, 2018 / 8:27 PM

  You are inspiring me! I need to make an effort to be more conscious about this area in my life as well! Thank you for your passion!

  0
  • With love & style | Rakkaudella & tyylillä, Mira
   Author
   November 1, 2018 / 3:27 PM

   Thank you so much for your kind words!❤️ And I’m so happy to hear that, we are all in this together!

   0

I would love to hear your thoughts! Thanks for sharing and have a wonder-filled day chasing your dreams!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

cb61b5dda105a88a13bbfcdf18ddb6c7
%d bloggers like this: